Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών προσωπικού τραπεζοκομίας-μαγείρων

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη-αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών προσωπικού τραπεζοκομίας-μαγείρων στα μαγειρεία-εστιατόρια της Σχολής

Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 74.400,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism