Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ενός ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιου για ΩΡΛ κλινική του Νοσοκομείου

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιου για ΩΡΛ κλινική του Νοσοκομείου

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης: € 9.164, 84, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism