Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΠ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για δεύτερη διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «Πλαστικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» και για «Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» με μοναδικούς κωδικούς 20DIAB000014412 και 20DIAB000014411 αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν στο πλαίσιο επικαιροποίησης των ενιαίων  τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων,  μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαβούλευσης, όπου υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και ακολούθησε εποικοδομητικός τεχνικός διάλογος με τους εμπλεκομένους φορείς.

Η διαβούλευση παραμείνει ενεργή για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις 17-12-2020.

  1. Δεύτερη Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές για μεταλλικό κάδο απορριμμάτων
  3. Τεχνικές προδιαγραφές για πλαστικό κάδο απορριμμάτων

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism