Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού απο το Γ.Ν Ζακύνθου, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359),με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (φορητό αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR για την ανίχνευση του SARS-CoV-2), καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {Πιθανή ποσότητα: 1500 τεστ} , Ανώτατης δαπάνης 60.000,00 € προ ΦΠΑ ή 74.400,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%
Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, έτους 2021.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ανά εξέταση προ ΦΠΑ.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 19 Ιανουαρίου του 2021 και
ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4.

 

Δείτε λεπτομέρειες εδώ

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism