Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

Προκηρύσσεται σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του
άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης
1/2021 , για την «Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για
ένα εξάμηνο», CPV: 85145000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας
αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Καταλητική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 22 Ιανουαρίου 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Δείτε περισσότερα εδώ

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα ανάρτησης εδώ

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism