Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων

Η σχετική περίληψη της υπ'αριθμ. 21/2017 διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού, αφορά την προμήθεια "Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Ανοσολογικών εξετάσεων με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δυο (2) Ανοσολογικών Αναλυτών" για τις αν'αγκες των Π.Ε.Δ.Υ.-Μονάδων Υγείας 25ης Μαρτίου και Ξάνθης αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, το πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2014 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προυπολογισμού 30.000 € με Φ.Π.Α.

Για να δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό πατήστε εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism