Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού/∆ιεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης Σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ», με την ανοι κτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011, με κριτήριο κατακύ ρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Αριθμός προκήρυξης: 13/21 και Αριθμός διακήρυξης: 13.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism