Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 02/2021

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισµός για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη αναγκών του
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στο χ. Φυλάκιο.

Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 90 ημερών, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος για 45 ημέρες ακόµη, υπό προϋποθέσεις. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 4 Μαρτίου 2021 (14:00), ημέρα Πέμπτη.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism