Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ TMHMA ΟIKONOMIKOY καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη των αναγκών Μονάδος μας , με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας εννέα (9) μηνών .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, με έναν από τους εξής τρόπους:

(1) Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ , ΜΥ FOB AKTIOY, A/Δ ΑΚΤΙΟΥ , ΠΡΕΒΕΖΑ 48100» με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER), με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Γραμματεία της ΜΥ FOB AKT προκειμένου να πρωτοκολληθούν, μέχρι την Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 13:00. Ως εκ τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος για την έκδοση άδειας εισόδου στη Μονάδα ή την παραλαβή των φακέλων προσφοράς από την Πύλη του Στρατοπέδου στην περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (COURIER). Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.

(2) Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή λήψης προσφορών της ΜΥ FOB/AKT, μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 8/03/2021.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism