Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (111ΠΜ)

Η 111 Πτερυγα Μάχης καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας και του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00 στον χώρο της Λέσχης Αξκων της 111ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ν. Αγχίαλου, Αλμυρός Μαγνησίας Τ.Κ. 37100).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14:00. Οι προσφορές κατατίθενται, είτε ταχυδρομικά είτε ιδιοχείρως στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής,
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism