Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης)»

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρρύσει σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης)», CPV: 18424300-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξηνταεφτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (67.800,00€),
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 16 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism