Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (διαλύματα εγχύσεων)»

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρρύσει σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές, για την «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (διαλύματα εγχύσεων)», CPV: 33692400-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ (63.132,00€),
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 23 Μαρ 21 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism