Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου»

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 90/2021 , για την «παροχή υπηρεσιών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων -Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου», CPV: 85111810-1 «Υπηρεσίες ανάλυσης αίματος», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων
κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 14 Απρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381074, 2310381588 [Γεν. Αρχίατρος Οικονόμου ∆ημήτριος].

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism