Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Ανοικτή Διαδικασία Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αρβυλών βουλκανισμένου πέλματος.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ πραγματοποιεί :Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας– πλαίσιο,διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια Αρβυλών βουλκανισμένου πέλματος.Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 624.000,00 € (ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) και 760,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία. Ποσότητα: 3.000 ζευγάρια ανά έτος ή 12.000 ζευγάρια στο σύνολο της τετραετίας

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr.

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 108389.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 27 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 11 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism