Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ( Δ11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ δημοσίευσε την περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων 22 (είκοσι δύο) οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19».

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά είτε για το σύνολο των Κρατικών Αερολιμένων Αλεξανδρούπολης (ΚΑΑΛΔ), Αράξου (ΚΑΑΞ), Ηρακλείου (ΚΑΗΚ), Ιωαννίνων (ΚΑΙΩΠ), Καλαμάτας (ΚΑΚΛΚ), Κυθήρων (ΚΑΚΘΩ), Καλύμνου (ΚΑΚΜ), Καρπάθου (ΚΑΚΠ), Λήμνου (ΚΑΛΜΗ), Νέας Αγχιάλου (ΚΑΝΑ), Σύρου (ΚΑΣΟΒ), Καστοριάς (ΚΑΚΤΑ), Μήλου (ΚΑΜΛ), Χίου (ΚΑΧΙΟ), Πάρου (ΚΑΠΑ), Αστυπάλαιας (ΚΑΠΛ), Ικαρίας (ΚΑΙΡΙ), των Δημοτικών Αερολιμένα Σητείας (ΔΑΣΤ), Καστελόριζου (ΔΑΖΟ), Λέρου (ΔΑΛΕ) και Κάσου (ΔΑΚΑ) και των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στον παραχωρημένο αερολιμένα Θεσσαλονίκης (ΚΑΘΜ), είτε για μεμονωμένους Αερολιμένες/Οργανικές Μονάδες.Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 180 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 19/04/2021 και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/04/2021 και ώρα 15:00
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 07/05/2021 και ώρα 10:00.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism