Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προστατευτικά εξαρτήματα -Ιμάντες)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προστατευτικά εξαρτήματα -Ιμάντες)

Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «προμήθεια είδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προστατευτικά εξαρτήματα -Ιμάντες)», CPV: 18143000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (10.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 18 Μαϊου 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism