Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «Αμοιβή του έργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών», CPV: 32561000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (10.324,64€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 15 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00πμ ανυπερθέτως.

Δείτε περισσότερα εδώ

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism