Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΤΔ 41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟ (ΤΔ 41 ΣΠ/4ο ΕΓ) θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών για την Μονάδα – Ανεξάρτητες Υπομονάδες, και Υπηρεσίες (ΛΑΦΣ, ΝΑΣΣΘ) της ΠΕ/ΤΔ 41 ΣΠ.

Συνολική εκτιμώμενη αξία: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών ανέρχεται σε τριάντα τρείς χιλιάδες ευρώ (33.000,00 €).

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στη ΛΑΦ Σαμοθράκης, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Σαμοθράκης, την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00.

Δείτε περισσότερα εδώ

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism