Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

Ανοικτός Διαγωνισμός από τη ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, 1ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 60/21) για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια 4 ειδών εμβολίων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων [(ΠΕΔ-Α-00612/1η Εκδ/27 Ιουν 18/ΥΠΕΘΑ), Παράρτημα «Δ»] και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (Π.Τ.) κατά είδος των υλικών, η οποία προκύπτει από την αφαίρεση της προσφερόμενης έκπτωσης (Π.Ε.) από τη νοσοκομειακή τιμή (Ν.Τ.), δηλαδή Π.Τ. = Ν.Τ. – Π.Ε. [όπου Π.Ε. = Νοσοκομειακή (x) ποσοστού έκπτωσης] και η οποία θα είναι ενιαία για όλους τους Κλάδους των Ε.Δ. (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ), συνολικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (326.144,00€), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (χωρίς ΦΠΑ). 

Έναρξη υποβολής προσφορών η 15 Ιουλ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10 Αυγ 21, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00 μ.μ..

Δείτε περισσότερα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism