Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας.

Είδος σύμβασης – Διάρκεια: Σύμβαση για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 03η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δείτε περισσότερα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism