Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου και γαλακτοκομικών προϊόντων , για την κάλυψη αναγκω΄ν συσσιτίου ,των Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου και γαλακτοκομικών προϊόντων , για την κάλυψη αναγκω΄ν συσσιτίου ,των Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ.

Ημερομηνία ανάρτησης πλήρους διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ : Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 , ώρα 10:00 πμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 , ώρα 10:00 πμ

Δείτε περισσότερα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism