Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια (40.000 τμχ) επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου (τζάκετ παραλλαγής) με σκοπό την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών, μαθητών και εξερχόμενων παραγωγικών σχολών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους € 1.400.000,00, χωρίς Φ.Π.Α..

Έναρξη υποβολής προσφορών: 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Αποσφράγιση προσφορών: 04 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism