Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για την «προμήθεια πέντε(5) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών για το ΤΕΠ»

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια πέντε(5) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών
λειτουργιών ασθενών για το ΤΕΠ», CPV: 33195000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρω και μηδέν λεπτά (6.510,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 21 Ιαν 22 , ημέρα Παρασκευη και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-14:30).

Δείτε περισσότερα εδώ.

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism