Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διακήρυξη 412/2017

Η Διακήρυξη 412/2017 αφορά την Εκποίηση Στρατιωτικού Υλικού (Ξηράς και Ελληνικής Αστυνομίας), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα πό οικονομικής άποψης προσφδορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προυπολιγισμού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Διακήρυξη.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism