Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 107/2022 για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια ορθοπεδικών υλικών

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 107/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 163077), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια ορθοπεδικών υλικών CPV: 33141700-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15 Ιουνίου 22 , ημέρα Τετάρτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01 Ιουλίου 22 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 04 Ιουλίου 22 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism