Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διακήρυξη Με Αριθμό 03/2022 (Αλεξίσφαιρων) – 1η Τροποποίηση

Θέμα : Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.

Τροποποίηση :

Σύμφωνα με το Υπ’ αριθμ.. πρωτ: 8045/1/2221-ζ’ από 14/06/2022 (ΑΔΑ: Ψ66Τ46ΜΤΛΒ-Υ5Η) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. με το οποίο αποφασίζεται η τροποποίηση του Παραρτήματος Δ της παρούσας και η παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 29/6/2022 και ώρα 12.00.

Δείτε την 1η τροποποίηση εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism