Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Γ. Ν. Ζακύνθου - Πρόσκληση Σε 1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την  κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Νέου Ψηφιακού Φορητού - Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος (CPV 33111000-1, «ακτινολογικά μηχανήματα») (ΚΑΕ 934901Ν),(Ζητούμενη ποσότητα 1 τεμ. ) για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. Ζ.  

Προϋπολογισθείσας δαπάνης : 60.000,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από το παρόν έγγραφο  αναρτημένο στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης στοιχεία της ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του παρόντος εγγράφου, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου (www.zante-hospital.gr).

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism