Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός Δ.33/17 για προμήθεια αεροπορικού καυσίμου

Η Διαδικάσια διεξαγωγής του διαγωνισμού, αφορά την ανοικτή διαδικάσία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

  • Αντικείμενο του διαγωνισμού: προμήθεια "Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL" προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΠΑ
  • Συνολική ποσότητα: 450.000 λίτρα, παραδοτέου με βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) του προμηθευτή
  • Συνολική Προυπολογισθείσα Δαπάνη: 495.00,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η προμήθεια απαλάσσεται από Φ.Π.Α. (άρθρο 27 Ν.2859/00). Επίσης, απαλλάσσεται και των εισαγωγικών δασμών και των λοιπών φόρων. Με μέριμνα της Υπηρεσίας, θα χορηγείται ατέλεια πριν από κάθε παραλαβή καυσίμου.

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism