Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός προμήθειας υλικών και τοποθέτηση αυτών για δίκτυο ψύξης και θέρμανσης

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 09-06-2017 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί από σχετική επιτροπή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών (σωλήνες-μονώσεις-εξαρτήματα, κλπ) και παροχή συναφών εργασιών τοποθέτησής τους, για το δίκτυο ψύξης-θέρμανσης των FAN-COILS του κτηρίου Γ' του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) της ΥΠΑ. Δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης των εγακταστάσεων.

Προυπολογισμός: Σαράντα χιλιάδες Ευρώ (40.00,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και νομίμων κρατήσεων.

Η δαπάνη επιβαρύνει τον προυπολογισμό εξόδων ΥΠΑ (Ε.Φ. 39/120) έτους 2017-ΚΑΕ 5183.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ τον Διαγωνισμό.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism