Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια "Ζεστών μεσημεριανών σχολικών γευμάτων για μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης"

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται, στις αμέσως επόμενες ημέρες, να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια «Ζεστών μεσημεριανών σχολικών γευμάτων για μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το πρόγραμμα θα αφορά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017 και θα διενεργείται σε επιλεγμένα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και της περιφέρειας. Η ημερήσια διανομή ζεστού φαγητού θα αφορά περίπου 130.000 μερίδες ημερησίως στο σύνολο των τμημάτων του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών στα πλαίσια της Έρευνας αγοράς που διενεργεί για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων των δυνητικών προμηθευτών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό απευθύνεται, δειγματοληπτικά, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μαζικής εστίασης.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση επιθυμεί να γνωρίζει για την εταιρία σας και για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς με αυτό ή παρόμοιο αντικείμενο:

1. Την ύπαρξη ενδιαφέροντος από την εταιρία σας για δημόσιους διαγωνισμούς αυτού του είδους

2. Τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα των μονάδων παραγωγής σας, όπως αυτή αναγράφεται στην άδειά σας

3. Τη διαθέσιμη παραγωγική σας ικανότητα για το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017

4. Την γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας

5. Τις πιστοποιήσεις ποιότητας που διαθέτει η επιχείρησή σας για την παραγωγή τροφίμων

6. Το μέσο τζίρο της τελευταίας τριετίας

 

Η πληροφόρηση της Υπηρεσίας μας για τις παραπάνω παραμέτρους σχετικά με την εταιρία σας θα μας βοηθήσει σημαντικά στον καλύτερο σχεδιασμό του επικείμενου αλλά και των επόμενων σχετικών διαγωνισμών.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών
Τμήμα Έρευνας Αγοράς και Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης
Τηλ. 2133893-170


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism