Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διακήρυξη για προμήθεια μελανιών, τόνερ και μελανοταινιών

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), σύμφωνα με την αριθμ. 13/27-04-2017 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάει τιμής, για την "Προμήθεια μελανιών, τόνερ και μελανοταινιών για την κάλυψη αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι το έτος 2017".

Ο προυπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 16.935,48 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στο ποσό των 21.000,00 € συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Διακήρυξη εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism