Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ'αριθμ. 18759/24-5-2017 Απόφαση Διενέργειας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσίων ετήσιας επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015, προυπολογιζόμενης δαπάνης 137.268,00 € με Φ.Π.Α. για ένα χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης για τρεις μήνες, προυπολογισμού 34.317,00 € και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 26-5-2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την Δαικήρυξη.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism