Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή μεταλλικών πινακίδων 01/2017 ΤΟΥ ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Η προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, αφορά την κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών οχημάτων, μοτοσυκλετών, ρυμουλκούμενων και μηχανημάτων έργων (01/2017).


ΑΔΑ: ΩΥ69465ΧΘΞ-02O
ΑΔΑΜ: 17PROC006246253


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism