Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός Δ.20/17 για διευκόλυνση αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου

Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, αφορά την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σπύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  • Αντικείμενο του διαγωνισμού: Ανάδειξη πλειοδότη παροχής "Διευκόλυνσης αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP-8" σε διάφορα Α/Δ της ΠΑ [Α/Απ Σαντορίνης, Α/Απ Καρπάθου και 130 ΣΜ (Λήμνος)]
  • Συνολική Τιμή Βάσης: 573.360,00 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυμένο με Φ.Π.Α. 24%] ήτοι 710.966,40 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.], επιμεριζόμενο ως κάτωθι:

              - Για το Α/Απ Σαντορίνης, σε 432.000,00 €

              - Για το Α/Απ Καρπάθου, σε 100.800,00 €

              - Για την 130 ΣΜ, σε 40.560,00 €

 

Δείετε αναλυτικά εδώ τον Διαγωνισμό.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism