Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών ιματισμού

Η Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, αφορά την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

  • Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Ειδών Ιματισμού
  • Συνολική Προυπολογισθείσα δαπάνη για την διετία συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και αναλογούντος Φ.Π.Α.: 336.387,20 € (271.280,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  • Διάρκεια Σύμβασης: Συμφωνία-Πλαίσιο διάρκειας 2 ετών

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism