Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια 7.843 τεμαχίων Απολυμαντικών-Αντισηπτικών για ένα έτος

Το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα", έχοντας υπ'όψιν τις κείμενες διατάξεις προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια 7.843 τεμαχίων απολυμαντικών-αντισηπτικών για ένα έτος, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 27.431,45 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 05-07-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism