Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης και χαμηλής τάσης

Το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα", έχοντας υπ'όψιν τις κείμενες διατάξεις, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης και χαμηλής τάσης του Γ.Ν.Νίκαιας "Αγ. Παντελεήμων", του Γ.Ν. Δυτικής Αττικής "Η Αγ. Βαρβάρα" και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, προΰπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 21 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism