Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια φορτηγών ανοικτής πλατφόρμας

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κτακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), που αφορά την "Προμήθεια δυο Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας (ΦΑΠ), Ωφέλιμου Φορτίου Δέκα Τόνων, συνολικού προΰπολογισμού κόσουε 250.000,00 €, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων Δημοσίου κια Ταμείων ΠΝ", σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Δείτε τον Διαγωνισμό αναλυτικά εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism