Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (Κρανίδι)

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (Π.Ε.Α.) προκειμένου να προβεί στη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α. στο Κρανίδι καλεί τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης υποβάλουν τις προσφορές τους στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας, (Παραλιακή οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου, Ναύπλιο Τ.Κ. 21100 ) με τους εξής όρους : να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Κρανιδίου, να είναι συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 90 τμ., να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και να έχει δομημένη καλωδίωση φωνής & δεδομένων (ο αριθμός θέσεων ανάλογος με τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα στεγαστεί). Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ποσού 200,00€. Εάν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας ή το μισθωτήριο συμβόλαιο εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Π.Ε.Α. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2752360399,398,402, κος Μαραγκός Διονύσιος, κα Μάντζαρη Ελένη και κος Χατζάρας Αριστείδης.

Την περίληψη της Διακήρυξης μπορείτε να την δείτε εδώ.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε εδώ.

 

Πηγή: Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism