Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάθεση έργου "Διακίνηση Αλληλογραφίας"

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση του έργου "διακίνηση Αλληλογραφίας" (CPV 64101100-1) (ΚΑΕ 0831).

Προυπολ. Δαπάνης 2.016,13 € προ Φ.Π.Α. ή 2.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% για κάλυψη αναγκών ενός έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προυπολογισμού του Νοσοκομείου.

Η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων

 

Δείτε αναλυτικά τον διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism