Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάθεση έργου "Υποστήριξης της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος"

Το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα", έχοντας υπ'όψιν τιε κείμενες διατάξεις, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 4/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, για την ανάθεση του έργου της Υποστήριξης της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου με βάση το Π.Δ. 146/2003 για ένα έτος (CPV 79200000-6), συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 45.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 20-06-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism