Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια 125 τόνων σάκων ψυχρής ασφάλτου

Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 125 τόνων σάκων ψυχρής Ασφάλτου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2017.

Ο προυπολογισμός ανέρχεται στις τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (30.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.)

Οι προσφορές των υποψηφίων του διαγωνισμού που προκηρύσσεται με την παρούσα, πρέπει να κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας, Λ. Χαινά 93, Χαλκίδα, από τη Πέμπτη 08-06-2017 έως και την Δευτέρα 19-06-2017 μέχρι τις 14:00 μ.μ. 

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism