Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια πλήρους συστήματος εύκαμπτου βρογχοσκοπίου

Το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα", έχοντα υπ'όψιν τις κείμενες διατάξεις, προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 10/2017), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενός ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 55.350 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις 27-06-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism