Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης

Το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελήμων"-Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα", έχοντας υπ'όψιν τις κείμενες διατάξεις, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 9/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης του Γ.Ν.Νίκαιας "Αγ. Παντελεήμων", του Γ.Ν.Δυτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα" και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, προυπολογισθείσας δαπάνης 12.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 28 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism