Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

  • για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση. Πιθανή ποσότητα 85.900 m3 για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος. Ανώτατης προυπ. δαπάνης 73.497,42 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%
  • για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα κριθεί μειοδότρια από την παρούσα διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση. Πιθανή ποσότητα 85.900 m3. Πιθανής προυπ. δαπάνης 17.050,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουλίου του 2017 και ώρα 13:00.

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism