Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια 745 τμχ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Το Γ. Ν. Ν. Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ. Ν. Δ. Α. "Η Αγία Βαρβάρα", έχοντας υπ'όψιν τις κείμενες διατάξεις, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την προμήθεια 745 τμχ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ, για ένα έτος, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 63.614,07 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 18-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism