Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

Διαγωνισμός για προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων

Το Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ" προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων για ένα έτος, προυπολογιζόμενης δαπάνης 54.439,811 € χωρίς Φ.Π.Α. με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει χρονικά τις συμβάσεις όχι πέραν του έτους με συναίνεσαη του προμηθευτή, στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις και δεν έχουν παραληφθεί όλες οι ποσότητες που προβλέπονται στη σύμβαση. Η εν λόγω παράταση θα διακοπεί με την ανάδειξη νέου προμηθευτή που θα προκύψει κατόπιν νέων ενιαίων διαγωνιστικών διαδικασιών σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 30-06-2017

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-07-2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 07-08-2017

Ημερομηνία αποσφράγησης προσφορών στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 17-08-2017 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism