Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

Διαγωνισμός για συντήρηση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 70/2017 (αρχικός 54/2017) για "Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ", συνολικής προυπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 19 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης)

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism