Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για συντήρηση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 70/2017 (αρχικός 54/2017) για "Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ", συνολικής προυπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 19 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης)

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism