Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

Διαγωνισμός για επισκευή υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA

Η Διοίκηση της Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας ανακοινώνει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως επανάληψη του διεργηθέντος ΔΕ. 41/16 μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού: "Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA"

Συνολική Προυπολογισθείσα Δαπάνη: 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων

Η προμήθεια απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. 

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 04 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism