Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

Διαγωνισμός για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίων

Διαγωνισμός για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκηρύσσει διαγωνισμό για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίων. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη μίσθωση κλινών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV (55100000-1 Υπηρεσίες Ξενοδοχείων). Το ποσό προσφοράς ανά κλίνη υπολογίζεται να κυμανθεί έως 15€ κατά περίπτωση (και επί πλέον νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων), για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα 435 ημερών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη, για κάθε ΟΜΑΔΑ.

Ο συνολικός προυπολογισμός των ΟΜΑΔΩΝ για τα δυο (2) έτη 2017,2018 (σύνολο ημερών 435) ανέρχεται έως του ποσού των 362.790,00 € άνευ δημοτικού φόρου 0,5% και Φ.Π.Α. 13% (ήτοι 412.002,46 €, συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου 0,5% και του Φ.Π.Α. 13%).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12-07-2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-08-2017 ώρα 14:00

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης Ηλεκτρονικών προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 30-08-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ.

 

Δείτε αναλυτική τον διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism